Polityka prywatności

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Halo Phenomen Sp. z o.o. z siedzibą w 18-100 Łapy, ul. Dolna 4, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP:9662097859, REGON: 361662721, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561227, zwaną dalej Spółką. zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe zbierane w e-sklepie są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późń. zm.) w celach związanych z funkcjonowaniem e-sklepu, a w szczególności: realizacji zamówienia składanego przez kupującego, archiwizacji, ulepszania e-sklepu, a także w celach marketingowych dotyczących usług Spółki jak i podmiotów współpracujących.

Spółka dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Spółce, a dotyczących użytkowników e-sklepu.

Spółka z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, a w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Spółka sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia e-sklepu.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez Spółkę w ramach e-sklepu.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownicy mogą przeglądać e-sklep bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak z chwilą przekazania swoich danych osobowych przestają być anonimowi. Użytkownik podając swoje dane osobowe, zgadza się na zbieranie i używanie ich przez Spółkę w sposób opisany w niniejszym dokumencie oraz Regulaminie e-sklepu, czyli na potrzeby świadczenia usług przez e-sklep, realizacji zamówienia. Po uzyskaniu uprzedniej zgody dane osobowe użytkownika przetwarzane są także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem e-sklepu oraz usług i produktów oferowanych w jego ramach. Przetwarzanie danych następuje tylko i wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Klienta.

E-sklep może organizować konkursy. Dane kontaktowe użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są po uzyskaniu wcześniejszej zgody, do jego sprawnego przeprowadzenia, np. powiadomienia o zwycięstwie. Dodatkowo, po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkownika, dane kontaktowe użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania takich informacji.

Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez użytkownika swoich danych osobowych, użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Spółki z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Spółkę.

Spółka może odmówić usunięcia danych, jeżeli użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w serwisie naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności użytkownika. w przypadku zmiany danych, użytkownik, po zalogowaniu się do Konta Klienta w rozumieniu Regulaminu może zmienić wybrane dane.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-­mail podsumowania złożonego zamówienia oraz dołączenie do przesyłki zawierającej produkty dowodu sprzedaży wybranego przez Klienta (faktura sprzedaży bądź paragon). Dane dot. zamówienia oraz wcześniejsze zamówienia są dostępne dla Klienta po zalogowaniu na www.sprayme.in w ramach konta Klienta.

W celu rezygnacji z usługi subskrypcji Newslettera należy kliknąć w stosowny link podany w każdym Newsletterze. dane osobowe lub informacje dotyczące użytkowników mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Spółka może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących użytkowników osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem e-sklepu, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania z e-sklepu.

Spółka w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia złożonego przez kupującego w ramach e-sklepu sprayme.in przekazuje dane osobowe kupujących następującym podmiotom:

a. operatorowi systemu płatności on­line, a w szczególności Przelewy24 zarządzanej przez DialCom24 Sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15, 60­-327 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000306513, o kapitale zakładowym 1.697.000 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP:781-173-38-52, PayPro SA siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15, 60­-327 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000347935, o kapitale zakładowym 4.500.000 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP:779-236-98-87,będącą podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn.zm.) w celu zrealizowania zleconej przez Klienta usługi zapłaty za zamówienie. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy24, oraz PayPal Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL). Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia. w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;

b. podmiotom dostarczającym przesyłkę, w szczególności DPD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-274 ul. Mineralna 15 lub firmie InPost SA z siedzibą w Krakowie 30-624 ul. Malborska 130. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania dostawy zamówionych produktów, a w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu i adres zamieszkania.

Użytkownicy mają możliwość otrzymywania od Spółki informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej. W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Aby odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych należy przesłać oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: halo@sprayme.in. Spółka dokłada wszelkich starań, by wysyłane wiadomości nie obciążały skrzynki odbiorcy.

Użytkownicy mogą korzystać z usługi przesyłania newslettera przez Spółkę. W tym celu użytkownik powinien wypełnić formularz subskrypcji newslettera, dostępny w e-sklepie. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa na zasadach opisanych powyżej.

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na temat użytkownika danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także do sprostowania błędów, uzupełnienia lub aktualizacji danych, W ten celu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel.790 55 99 11 lub adresem e­mail: halo@sprayme.in

Spółka wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Podczas przeglądania stron e-sklepu są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika, szczegółowe informacje na temat plików „cookies” są dostępne w Polityce cookies w e-sklepie sprayme.in

witamina B12 niezbędna dla naszego organizmu
07.02.2017

witamina B12 niezbędna dla naszego organizmu

Witamina B12 odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, bierze aktywny udział w biosyntezie nukleotydów oraz choliny wchodzącej w skład osłonki mielinowej, która otacza nerwy.

zalety witaminy D, które musisz poznać
30.01.2017

zalety witaminy D, które musisz poznać

Być może już wiesz, że witamina D ma korzystny wpływ na kości i zęby. Jednak to tylko część z jej walorów zdrowotnych. Sprawdź pozostałe.

nie wyobrażasz sobie dnia bez czegoś słodkiego?
21.11.2016

nie wyobrażasz sobie dnia bez czegoś słodkiego?

Na co dzień nie możesz oprzeć się słodyczom, chrom może być pomocny w walce z ciągłą ochotą na “coś słodkiego". Chrom to minerał, którego potrzebujemy w śladowych ilościach, jednak jego obecność ma niebagatelny związek z przemianą materii i cukrem.

ksylitol  -  warto poznać jego właściwości!
18.11.2016

ksylitol - warto poznać jego właściwości!

Duża świadomość szkód i spustoszeń jakie czyni cukier w organizmie zmusza nas do szukania zdrowych alternatyw. Cukier okrada organizm z niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania witamin z grupy B między innymi witaminy B12 oraz mikroelementów.

darmowa dostawa
szybka wysyłka już w 24h
na zwrot masz aż 30 dni

Zapisz sie do newslettera

Podaj swój adres e-mail i zapisz się do naszego newslettera.
Bądź na bieżąco ze sprayme.in i akcjami specjalnymi!

moje konto witaj

nie masz konta?

utwórz nowe konto

poprosimy Cię o niezbędne informacje do usprawnienia procesu zakupów

odzyskiwanie hasła

Podaj swój adres e-mail poniżej, aby otrzymać link do zresetowania hasła.

ta strona używa ciasteczek (plików cookies), dzięki którym nasz sklep może działać lepiej rozumiem dowiedz się więcej