polityka cookies

Określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Halo Phenomen Sp. z o.o. z siedzibą w Łapach.

definicje

Administrator ­oznacza Halo Phenomen Sp. z o.o. z siedzibą w Łapach przy ul. Dolnej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561227, posiadającą NIP: 9662097859, REGON 361662721, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies ­oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane

na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta z e-sklepu. Cookies Administratora ­oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem e-sklepu. Cookies zewnętrzne ­oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem e-sklepu. E-sklep ­oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą administrator prowadzi e-sklep, działający w domenie: www.witaminywsprayu.pl

Urządzenie ­oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do e-sklepu.

Użytkownik ­oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem e-sklepu i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

rodzaje Cookies wykorzystywanych w e-sklepie

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą

nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania

lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez

Użytkownika i dostosować e-sklep indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę

domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator Cookies stosuje dwa rodzaje Cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami

tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania z e-sklepu lub

wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Natomiast „stałe” pliki pozostają na urządzeniu

użytkownika przez czas określony w parametrach Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

cele do jakich są wykorzystywane Cookies

administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. konfiguracji e-sklepu

1) dostosowania zawartości e-sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z e-sklepu;

2) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie

wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

3) zapamiętania historii odwiedzonych stron e-sklepu  w celu rekomendacji treści;

4) wyglądu e-sklepu  itp.;

5) zapamiętania danych potrzebnych do korzystania z e-sklepu.

b. uwierzytelniania użytkownika w e-sklepie i zapewnienia sesji użytkownika e-sklepu

1) utrzymania sesji Użytkownika e-sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej

podstronie e-sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

2) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji e-sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności

sesji przeglądarki;

3) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności e-sklepu

1) dostosowania zawartości e-sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z e-sklepu.

W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić e-sklep, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb;

2) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań

Użytkowników na strony e-sklepu:

d. zapamiętania lokalizacji użytkownika

1) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji e-sklepu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych

informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. analiz i badań oraz audytu oglądalności

1) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy e-sklepu korzystają

ze stron e-sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

f. świadczenia usług reklamowych

1) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem e-sklepu reklam usług i produktów firm trzecich.

g. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności e-sklepu.

administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych w e-sklepie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego;

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej

reklamy;

d. zalogowania do e-sklepu za pomocą serwisu społecznościowego;

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji e-sklepu za pomocą serwisów społecznościowych;

f. prezentowania opinii w e-sklepie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego;

g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem e-sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając

warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany

ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki

internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki

sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź

informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o

możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki

internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w e-sklepie.